ஆட்சி இயல்

From நூலகம்
ஆட்சி இயல்
1076.JPG
Noolaham No. 1076
Author ஹன்டி பேரின்பநாயகம், ச.
Category அரசியல்
Language தமிழ்
Publisher வட இலங்கைத் தமிழ்நூற் பதிப்பகம்
Edition 1962
Pages x + 366 + ii

To Read

Contents

 • முதலாம் பாகம்
  • தோற்றம்
  • நோக்கம்
  • குடியாட்சி
  • அடிப்படைக் கொள்கைகளும் உறுப்புக்களும்
  • ஆட்சிமுறை
  • அரசமைப்பு
  • புதிய ஆட்சிக் கொள்கைகள்
 • இரண்டாம் பாகம்
  • இலங்கை ஆட்சி இயல் வரலாறு
  • இலங்கை ஆட்சி முறை
  • சட்டமியற்றல்
  • நிருவாகம்
  • நீதிபரிபாலனம்
  • மத்தியவாட்சியும் உள்ளூராட்சியும்
  • ஆட்சியியற் கட்சிகள்
  • கட்சிமுறையாட்சி இலங்கைக்கு வேண்டுமோ? இலங்கைக்கு உகந்ததோ?
 • மூன்றாம் பாகம்
  • பிரித்தானிய அரசமைப்பு
  • அரசமைப்புன் அம்சங்கள்
  • சட்டத்துறை
  • மன்னர்
  • அமைச்சும் அமைச்சரவையும்
  • மரபும்
  • சட்ட ஆட்சி
  • மன்னர் தவறு செய்தல் முடியாது
 • நான்காம் பாகம்
  • பேரரசுகளின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்
  • ஆணிலப்பதம்
  • பொதுநலவாய தேயங்களின் தொடர்புமுறை
  • ஒரே உலகம்
  • அநுபந்தம்