இசை நாடக கூத்துப் பாடல்கள்

From நூலகம்
இசை நாடக கூத்துப் பாடல்கள்
17785.JPG
Noolaham No. 17785
Author குமரன், எஸ். ரி.‎அருள்குமரன், எஸ். ரி.‎
Category நாடகமும் அரங்கியலும்
Language தமிழ்
Publisher புத்தாக்க அரங்க இயக்கம்‎
Edition 2016
Pages 30

To Read

இந்நூல் விற்பனையில் உள்ளமையினால் நூலகத்தில் வாசிப்புக்கு இணைக்கப்படவில்லை. இலங்கையில் உள்ள புத்தக கடைகளில் பெறமுடியும்.