இருபதாம் நூற்றாண்டு ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கியம்

From நூலகம்
இருபதாம் நூற்றாண்டு ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கியம்
012.JPG
Noolaham No. 012
Author மௌனகுரு, சி., நுஃமான், எம். ஏ., சித்திரலேகா மௌனகுரு
Category இலக்கிய வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher வாசகர் சங்கம்
Edition 1979
Pages 114

To Read

Contents

  • உள்ளடக்கம்
  • முன்னுரை
  • ஈழத்து தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ஓர் அறிமுகம்
  • கவிதை
  • நாவல்
  • சிறுகதை
  • நாடகம்
  • விமர்சனம்
  • பின்னிணைப்பு: ஈழத்து இலக்கிய வரலாற்றுக்கு உதவும் நூல்களும் சிறப்பிதழ்களும்