இலங்கைச் சரித்திர விளக்கம் 1500 - 1957

From நூலகம்
இலங்கைச் சரித்திர விளக்கம் 1500 - 1957
4415.JPG
Noolaham No. 4415
Author விஜயன் விக்ரோறியா, A.
Category இலங்கை வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher வடலங்கா புத்தகசாலை
Edition 1957
Pages 232

To Read

Contents

 • சரித்திரம்
 • நூன்முகம் - வே.சிவக்கொழுந்து
 • பொருளடக்கம்
 • இலங்கையின் பூர்வ சரித்திரம்
 • 16ஆம் நூற்றாண்டில் இலங்கை
 • கோட்டையிற் போர்த்துக்கேயர்
 • யாழ்ப்பாணத்திற் போர்த்துக்கேயர்
 • இலங்கையில் போர்த்துக்கேயர் பரீட்சை வினாக்கள்
 • ஒல்லாந்தர் கிழக்கு பிரதேசங்களுக்கு வருகை
 • நாயக்கர் வம்சத்து கண்டி அரசர்கள்
 • கண்டியும் ஒல்லாந்தரும்
 • இலங்கையில் ஒல்லாந்தர் ஆட்சியின் வீழ்ச்சி
 • இலங்கையில் டச்சு ஆட்சி பரீட்சை வினாக்கள்
 • இலங்கையில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி ஸ்தாபிதம்
 • கோல்புறூக் கொமிஷன் சீர்த்திருத்தங்கள் (1832 - 1833)
 • இலங்கையின் பொருளாதார அபிவிருத்தி
 • தோட்டங்கள் திறக்கப்பட்டதால் ஏற்ப்பட்ட விளைவுகள்
 • சமுதாய அரசியல் அபிவிருத்திகள்
 • அரசியற் சீர்த்திருத்தங்கள்
 • சுதந்திர இலங்கை
 • பரீட்சை வினாக்கள்
 • பரீட்சை பத்திரங்கள்