இலங்கை எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு 6

From நூலகம்
இலங்கை எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு 6
1672.JPG
Noolaham No. 1672
Author புன்னியாமீன், பி. எம்.
Category வாழ்க்கை வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher சிந்தனை வட்டம்
Edition 2007
Pages 88

To Read

Contents

 • என்னுரையும் பதிப்புரையும்...
 • மர்ஹூம் எம்.எம்.சாலிஹ்(புரட்சிக்கமால்) (எழுத்துத்துறை)
 • மர்ஹூம் என்.எம்.ஹனிபா(மாமா) (எழுத்துத்துறை)
 • மர்ஹூம் ஏ.எம்.றசீது (ஊடகத்துறை)
 • மர்ஹூம் ஏ.எல்.எம்.பளீல்(நற்பிட்டிமுனை பளீல்) (எழுத்துத்துறை)
 • மர்ஹூம் கலைமான் புலவர் (எழுத்துத்துறை)
 • மர்ஹூம் ஏ.எம்.கனி (எழுத்துத்துறை)
 • மர்ஹூம் ஆ.மு.ஷரிபுத்தீன் (எழுத்துத்துறை)
 • மர்ஹூம் எம்.ஏ.முஹம்மது (எழுத்துத்துறை)
 • மர்ஹூம் எம்.ஸீ.எம்.ஸூபைர் (எழுத்துத்துறை)
 • மர்ஹூம் எம்.எச்.எம்.ஷம்ஸ் (எழுத்துத்துறை)
 • மர்ஹூம் பி.எம்.ஏ.சலாஹூதீன் (கலைத்துறை)
 • மர்ஹூம் வை.அஹ்மத் (எழுத்துத்துறை)
 • மர்ஹூம் ஏ.சீ.ப்ப்ர்மொஹம்மட் (கலைத்துறை)