இலங்கை எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு 7

From நூலகம்
இலங்கை எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு 7
1673.JPG
Noolaham No. 1673
Author புன்னியாமீன், பி. எம்.
Category வாழ்க்கை வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher சிந்தனை வட்டம்
Edition 2007
Pages 112

To Read

Contents

 • என்னுரையும் பதிப்புரையும்...
 • நயீமா சித்திக் (எழுத்துத்துறை)
 • ஏ.சித்தி ஜஹானறா (எழுத்துத்துறை)
 • ஸாஹிரா நாஸிர் (எழுத்துத்துறை)
 • முகம்மது முர்சித் (எழுத்துத்துறை)
 • எம்.எப்.ரிம்ஸா (எழுத்துத்துறை)
 • எம்.எல்.லாபீர் (எழுத்துத்துறை,கலைத்துறை)
 • ஹிபிஷி தெளபிக் (எழுத்துத்துறை)
 • என்.எல்.ரஷீன் (இலக்கியக்காவலர்)
 • தமீம் அன்சார் (எழுத்துத்துறை)
 • ரஷீத் - எம் - றாஸிக் (எழுத்துத்துறை)
 • ஏ.சி.றாஹில் (நிந்ததாசன்) (எழுத்துத்துறை)
 • செயின் தம்பி ஸியாம் (எழுத்துத்துறை)
 • எஸ்.எம்.சப்ரி (எழுத்துத்துறை)
 • எம்.ஏ.அமீர் றிழ்வான் (எழுத்துத்துறை)
 • ஏ.ஆர்.ஏ.அஸீஸ் (எழுத்துத்துறை)
 • வை.எல்.எம்.றிஸ்வி (எழுத்துத்துறை)
 • எம்.எச்.மொஹம்மட்(முஸம்மில்) (கலைத்துறை)
 • மொஹம்மட் அக்ரம் (எழுத்துத்துறை)
 • மு.மீ.அமீர் அலி (எழுத்துத்துறை)
 • எச்.நஜிமுதீன் (எழுத்துத்துறை)
 • என்.பி.ஜீனைத் (எழுத்துத்துறை)
 • மல்ஹர்தீன் (எழுத்துத்துறை)
 • றஹ்மான் - ஏ - ஜெமீல் (எழுத்துத்துறை)
 • எம்.எல்.இஸ்ஹாக் (எழுத்துத்துறை)
 • எஸ்.எம்.எம்.நஸீறுதீன் (எழுத்துத்துறை)
 • றிஸ்வியூ முஹம்மத் நபீல் (எழுத்துத்துறை)
 • எம்.எஸ்.எம்.ஸல்ஸபீல் (எழுத்துத்துறை)
 • முகமட் இமாம் ஹன்பல் (எழுத்துத்துறை)
 • அ.கா.மு.றிஸ்வின் (எழுத்துத்துறை)
 • எம்.எம்.கலில்(கல்முனைக் கலீல்) (எழுத்துத்துறை)