ஈழத்துத் தமிழ் நாடக இலக்கிய வளர்ச்சி

From நூலகம்
ஈழத்துத் தமிழ் நாடக இலக்கிய வளர்ச்சி
99.JPG
Noolaham No. 99
Author சொக்கலிங்கம், க.
Category இலக்கிய வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher முத்தமிழ் வெளியீட்டுக்
கழகம்
Edition 1977
Pages 297

To Read

Contents

 • அணிந்துரை
 • முகவுரை - க.சொக்கலிங்கம்
 • பதிப்புரை - பி.நடராசன்
 • பொருளடக்கம்
 • முதலாம் இயல்: தமிழ் நாடக இலக்கியமும் அஃது ஈழத்திலே தோன்றிய வகையும்
 • இரண்டாம் இயல்: ஈழத்துத் தமிழ் நாட்டு கூத்துக்கள்
 • மூன்றாம் இயல்: சமய, தத்துவ, அறப்போதனைக்கால நாடகங்கள்
 • நான்காம் இயல்: சமூக விழிப்புக்கால நாடகங்கள்
 • ஐந்தாம் இயல்: அரசியல் எழுச்சி கால நாடகங்கள்
 • ஆறாம் இயல்: நாடகத்திலே புதிய பரிசோதனைகளும் 1973 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னும் பின்னும் வெளியான சில நாடக நூல்களும்
 • பின்னிணைப்பு
 • நூற் பட்டியல்
 • அட்டவணை