ஈழத்து நாடோடிப் பாடல்கள்

From நூலகம்
ஈழத்து நாடோடிப் பாடல்கள்
4477.JPG
Noolaham No. 4477
Author F. X. C. நடராசா
Category நாட்டாரியல்
Language தமிழ்
Publisher ஆசீர்வாதம் அச்சகம்
Edition 1962
Pages 134

To Read


Contents

 • முன்னுரை - F.X.C.நடராசா
 • பதிப்புரை - மு.வி.ஆசீர்வாதம்
 • தோற்றுவாய்
 • மட்டக்களப்பு பகுதியில் வழங்கிவரும் கிராமியக் கவிகள்
 • காதலில் வளர்த்த கவிகள்
 • கருத்தொருமித்த காதலருள்ளத்ததில் மலரும் உணர்ச்சிகள் நாட்டுப்பாடல்களில் செறித்திலங்கும் அகப்பொருள்
 • கூடிப்பிரியும் காதலர் குறிப்பிடும் இரவு பகற் குறிகள்
 • தலைவன் மீது கொண்ட காதலைத் தாய்க்குணர்த்திய தலைவி
 • பிரிந்த காதல் பிரிவாற்றாதிரங்கல் உள்ளுணர்வைச் சித்திரிக்கும் உருக்கமிகு கவிகள்
 • உடன்போக்கு
 • கற்ப்பை பேணும் தமிழகப் பெண்கள்
 • சுவைமிகுந்த கவிகள்
 • நாட்டுப் பாடல்கள்
  • தாய் தந்தையர் கொஞ்சுமொழிப் பாடல்கள்
  • பிள்ளைகளின் விளையாட்டுப் பாடல்களும் வேடிக்கைப் பாடல்களும்
  • கலியாணப் பேச்சு
  • கும்மிப் பாடல்கள்
  • நாட்டு மக்களின் ஊஞ்சற் பாடல்கள்
  • சிருங்கார ரசப் பாடல்கள்
  • கப்பற் பாடல்கள்
 • வள்ளுப் பாடல்கள்
  • அரிவி வெட்டுப் பாடல்கள்
 • ஏர்ப் பாடல்கள்
  • பொலிப்பாடல்கள் சூடுமிதிப் பாடல்கள்
  • கள்ளுப்பாடல்
  • கலியாணப்பாடல்கள்
  • நொண்டிச்சிந்து
  • மீன்பிடிகாரர் பாடல்
  • அடுப்பங்கரைப் பாடல்
  • பலதுறைப்பாடல்
  • தெம்மாங்கு
  • பறங்கியர் பற்றிய பாடல்கள்
  • சத்தியவேதப் பாடல்கள்