ஊடக நோக்கு 2004.07-08

From நூலகம்
ஊடக நோக்கு 2004.07-08
2809.JPG
Noolaham No. 2809
Issue ஆடி-ஆவணி 2004
Cycle இருமாத இதழ்
Editor சுனந்த தேசப்பிரிய,
உவிந்து குருகுலசூரிய (தொகுப்பு)
Language தமிழ்
Pages 12

To Read

Contents

 • பொறுப்பு வாய்ந்த ஊடக பிரயோகமொன்று அவசியம்
 • தென்னாபிரிக்காவில் இனரீதியாக, மத ரீதியாக மற்றும் கலாசார மாற்றங்கள் தொடர்பான செய்தியறிக்கையிடலுக்கான வழிக்காட்டல்கள்
 • செய்தியறிக்கை கலாசாரங்கள்
 • செய்தி அறைப் பன்முகத் தன்மை
 • மீண்டும் அதே தவறு
 • கீழ் மட்டதிலான கருத்துக்கள் பத்திரிகை ஊடகத்திற்கு கொண்டு வரப்படல் வேண்டும்
 • பத்திரிகை கலையின் 9 சித்தாந்தங்கள்
 • கட்டமைப்பு ரீதியிலான வன்முறைகள்
 • காவியுடை தரித்தவரும் பூசாரியும்
 • வழமையான செய்தியறிக்கை
 • முரண்பாட்டு உணர்திறன் மிக்க செய்தியறிக்கை
 • பிழையான மனப்பதிவுகளுக்கு எதிரான சரிபார்ப்புப் பட்டியல்
 • வேறுபாட்டை பாருங்கள்