எதுவரை 2009.04-05

From நூலகம்
எதுவரை 2009.04-05
72185.JPG
Noolaham No. 72185
Issue 2009.04-05
Cycle இரு மாத இதழ்
Editor -
Language தமிழ்
Publisher -
Pages 84

To Read

Contents

 • சிறுபான்மையினரின் ஒருமைப்பாடு - இன்றைய தேவை
 • புலிகளுக்குப் பிறகு - அ.மார்க்ஸ்
 • கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்: பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வு - எஸ்.ரி.ஆர்
 • இன்றைய தேவை:ஆத்ம சுத்தியுடன் கூடிய யதார்த்த பூர்வமான மீளாய்வு - பி.ஏ.காதர்
 • தமிழீக்ஷமும் தமிழர்களும் உலகமய காலணீயத்தின் சோதனை விளையாட்டுக்கள் - ஜமாலன்
 • இத்தாலியன் குடுமி சும்மா ஆடாது - கலையரசன்
 • இலங்கையின் இன உறவுகளின் சத்தியம் - ரவி சுந்தரலிங்கம்
 • பெரிய மரைக்கார் சிறிய மரைக்க்கார்: தனி வரைவா? இனவரைவா?சாய்மனை எழுத்துக்கு மிகச் சிறந்த உதாரணம் - எம்.ஐ.எம்.றவூப்
 • கலாமோகனின் கதைகள் - சு.குணேஸ்வரன்
 • எம்.ஜீ.ஆர் கொலை வழக்கு - ஷோபாசக்தி
 • விட்டு விடுதலையாகி - தீரன்.ஆர்.எம்.நெளஸாத்
 • ஹொரோல்ட் பின்ரர் (1930-2008) - ஜீ.ரி.கே.கேதாரநாதன்