எழில் 1969.07

From நூலகம்
எழில் 1969.07
150px
Noolaham No. 30378
Issue 1969.07
Cycle மாத இதழ்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 19

To Read

Contents

  • எழிலின் கருத்து
  • நிலாக் கைதிகள்
  • விடுதலைக்கனல் - பீரங்கி
  • பிறமொழிச் சிறுகதை: சொன்னால் சொன்னதுதான்
  • இலத்திரக் கணணிகள் - க.நடேசலிங்கம்
  • ஹிப்பிகளைப்பற்றி அறியுங்கள் - எழில் நிருபர்கள்
  • சிறுகதை: குருத்து - செல்வன்