குருதிக் கொழுந்து

From நூலகம்
குருதிக் கொழுந்து
15215.JPG
Noolaham No. 15215
Author பாறூக், பதியத்தளாவ‎
Category தமிழ்க் கவிதைகள்
Language தமிழ்
Publisher கவியகம்
Edition 2015
Pages 28

To Read


Contents

 • பதிவின் பக்கம்
 • விழுத்தெழுவாய் மலையகமே
 • முகவுரை
 • விருதுகள்
 • தரிசனம்
 • பேசும் கொழுந்து
 • மண்ணின் மைந்தர்கள்
 • பிரகடனம்
 • வினாக்கள்
 • விதிகள்
 • மனத்துளிகள்
 • மந்திரம்
 • குருதிக் கொழுந்து
 • சரிந்த மண்ணும் பிரிந்த உயிர்களும்
 • கண்மூடி விழிப்பதற்குள் மண் மூடிய மலையகம்
 • மக்களும் மலையகமும்
 • குன்றின் குரல்