தொடர்பான மாற்றங்கள்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த சிறப்புப் பக்கம் அண்மைய மாற்றங்களுக்குச் சென்று இந்தக் கட்டுரைக்கான மாற்றங்களைத் தேடுவதைத் தவிர்த்து, இந்தக் கட்டுரையுடன் தொடர்புடைய (அல்லது சிறப்புப் பட்டியலிலுள்ள அங்கத்தவர்களுக்கு) அண்மைய மாற்றங்களை மட்டும் பட்டியலிடுகிறது.இங்கு உங்கள் கவனிப்புப் பட்டியலில் உள்ள பக்கங்கள் தடித்த எழுத்துக்களில் உள்ளன என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளவும்.

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | என் தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | சிறிய தொகுப்புகளை மறை
01:11, 12 ஆகத்து 2020 முதல் இன்று வரை செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   
பக்கப் பெயர்:

11 ஆகத்து 2020

பு    23:08  மாட்சி நயப்பு மலர்: ந. பாலசுப்பிரமணியம் 1980‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+807). . [Keerthika Velu‎ (3×)]
      23:08 (நடப்பு | முந்திய) . . (+148). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      23:06 (நடப்பு | முந்திய) . . (-46). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     23:06 (நடப்பு | முந்திய) . . (+705). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     03:43  (நகர்த்தல் பதிகை). . [Meuriy‎ (22×)]
      03:43 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), தோழர் மணியம் நினைவு மலர் 1989 பக்கத்தை சுப்பிரமணியம், கே. ஏ. (நினைவுமலர்) என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
      03:16 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Chundikuli Girls' College Magazine 1984,12 (45) பக்கத்தை Chundikuli Girls' College Magazine 1984.12 (45) என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
      03:15 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Cundikuli Girls' College Magazine 1968 (33) பக்கத்தை Chundikuli Girls' College Magazine 1968 (33) என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
      03:14 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Cundikuli Girls' College Magazine 1968 பக்கத்தை Cundikuli Girls' College Magazine 1968 (33) என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
      03:12 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Chundikuli Girls College Magazine 1984.03 (44) பக்கத்தை Chundikuli Girls' College Magazine 1984.03 (44) என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
      03:08 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Chundikuli Girls' College Magazine 2013 பக்கத்தை Chundikuli Girls' College Magazine 2013 (66) என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
      03:08 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Chundikuli Girls' College Magazine 2014-2015 பக்கத்தை Chundikuli Girls' College Magazine 2014-2015 (67) என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
      03:04 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Chundikuli Girls' College Magazine 1973 பக்கத்தை Chundikuli Girls' College Magazine 1973 (36) என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
      03:04 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Chundikuli Girls' College Magazine 1970 பக்கத்தை Chundikuli Girls' College Magazine 1970.07 (34) என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
      03:04 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Chundikuli Girls' College Magazine 1984 பக்கத்தை Chundikuli Girls' College Magazine 1984,12 (45) என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
      03:03 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Chundikuli Girls' College Magazine 1991 பக்கத்தை Chundikuli Girls' College Magazine 1991.12 (51) என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
      03:03 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Chundikuli Girls' College Magazine 1978 பக்கத்தை Chundikuli Girls' College Magazine 1978.12 (39) என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
      03:03 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Chundikuli Girls' College 1960 பக்கத்தை Chundikuli Girls' College 1960.09 என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
      02:59 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Chundikuli Girls College Magazine 2012 பக்கத்தை Chundikuli Girls' College Magazine 2012 (65) என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
      02:58 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Chundikuli Girls College Magazine 2009-2010 பக்கத்தை Chundikuli Girls' College Magazine 2009-2010 (63) என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
      02:56 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Chundikuli Girls College Magazine 2006-2007 பக்கத்தை Chundikuli Girls' College Magazine 2006-2007 (61) என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
      02:53 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Chundikuli Girls College Magazine 2005 பக்கத்தை Chundikuli Girls' College Magazine 2005 (60) என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
      02:53 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Chundikuli Girls College Magazine 2011 பக்கத்தை Chundikuli Girls' College Magazine 2011 (64) என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
      02:53 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Chundikuli Girls College Magazine 2008 பக்கத்தை Chundikuli Girls' College Magazine 2008 (62) என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
      02:53 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Chundikuli Girls College Magazine 2002-2003 பக்கத்தை Chundikuli Girls' College Magazine 2002-2003 (58) என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
      02:50 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Chundikuli Girls College Magazine 1992-1993 பக்கத்தை Chundikuli Girls' College Magazine 1992-1993 (52) என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
      02:49 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Chundikuli Girls College Magazine 1984 பக்கத்தை Chundikuli Girls College Magazine 1984.03 (44) என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎

8 ஆகத்து 2020

     03:03  Classical Bharatha Natyam‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+68). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     03:03  செந்தியின் தமிழன் வழிகாட்டி 2018‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+125). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     03:03  Zion Church Diamond Jubilee‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+70). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     03:03  நண்பர்கள் வட்டம் நெடுந்தீவு 2019/2020‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+130). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     03:03  Feminism is Relevant‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+63). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)

7 ஆகத்து 2020

     05:28 (நகர்த்தல் பதிகை) . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), கல்கி சின்னத்துரை மலர் பக்கத்தை சின்னத்துரை, சிவக்கொழுந்து (நினைவுமலர்) என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
பு    05:18  ஓம் சக்தி 1994‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,561). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:18  பரராசம்: அறநெறிப்பாடசாலை மாணவர்களின் ஆக்கங்கள் தாங்கி வரும் மஹோற்சவ சிறப்பிதழ் 2013‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,073). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:03  ஈழ அண்ணல் மாவை. சோ. சேனாதிராசா பவழ விழா மலர்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+718). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:03  International Conference - Seminar of Tamil Studies 1974‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+580). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:03  யாழ் இந்து ஆரம்ப பாடசாலை: பரிசுத்தினம் அதிபர் அறிக்கை 2008‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+828). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:03  துவக்கத் திருச்சபை ஒரு கண்ணோட்டம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,098). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:03  ஶ்ரீமத். சுவாமி விபுலானந்த ஜீ.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+678). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:03  St. Joseph's College Colombo: Seventy Eighth Annual Prize -Giving 1979‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+687). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:03  இலங்கை இளங்கலைஞர் மன்றம் வழங்கும் 38வது இசை விழா‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+801). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:03  தடயங்கள் (2005)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+933). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:03  Race for Education Program (RFE) - 2019‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+741). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:03  திருக்கோணேஸ்வரத் திருப்பதிகமும் விரிவுரையும்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+771). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:03  ஞானச் செல்வர்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,091). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:03  கூட்டுறவு ஊழியர் தாபன விதிக்கோவை‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+954). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:25  Classical Bharatha Natyam‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+824). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:25  செந்தியின் தமிழன் வழிகாட்டி 2018‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+683). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:25  Zion Church Diamond Jubilee‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+727). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:25  Feminism is Relevant‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+625). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:25  நண்பர்கள் வட்டம் நெடுந்தீவு 2019/2020‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+831). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)