சைவ வினா விடை

From நூலகம்
சைவ வினா விடை
15141.JPG
Noolaham No. 15141
Author ஆறுமுக நாவலர் (ஆசிரியர்) , அகளங்கன் (தொகுப்பு)
Category பாட நூல்
Language தமிழ்
Publisher சுத்தானந்த இந்து இளைஞர் சங்கம்
Edition 1997
Pages 119

To Read


Contents

 • பதிப்புரை - நா. சேனாதிராசா
 • முன்னுரை - அகளங்கன்
 • சுத்தானந்த இந்து இளைஞர் சங்கம் வவுனியா
 • வவுனியா சுத்தானந்த இந்து இளைஞர் சங்க கீதம்
 • சைவ வினா விடை (தொகுப்பு)
  • பதியியல்
  • புண்ணிய பாவ இயல்
  • விபூதியியல்
  • நித்திய கரும இயல்
  • சிவாலய தரிசன இயல்
  • தமிழ் வேத இயல்
  • பசுவியல்
  • பாசவியல்
  • வேதாகமவியல்
  • சைவ பேத வியல்
  • உருத்திராக்ஷ வியல்
  • பஞ்சாக்ஷர வியல்
  • சிவலிங்க வியல்
  • சிவாலய கைங்கரிய வியல்
  • குரு சங்கம சேவையியல்
  • மாகேசுர பூசையியல்
  • விரதவியல்
  • அன்பியல்
  • ஐந்தாம் குரவர் ஆறுமுகநாவலர்