சோளம்

From நூலகம்
சோளம்
2083.JPG
Noolaham No. 2083
Author -
Category வேளாண்மை
Language தமிழ்
Publisher Department of Agriculture
Trincomalee
Edition -
Pages 8

To Read

Contents

  • பசுபிக் 984 இனம்
  • சோளத்தின் வளர்ச்சிப்பருவங்களும் பயிராக்கவியல் செயல்முறைகளும்
  • சோளம் விதையினை முளைக்கத் தூண்டுதல்
  • நடுகை காலம்
  • நடும் இடைவெளி
  • பசளைப் பாவனை
  • களைக்கட்டுப்பாடு
  • அறுவடை