தங்கத் தலைவி

From நூலகம்
தங்கத் தலைவி
2012.JPG
Noolaham No. 2012
Author கோகிலா மகேந்திரன்
Category வாழ்க்கை வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher கலை இலக்கியக் களம்
Edition 2000
Pages 46 + viii

To Read

Contents

  • பதிப்புரை
  • வாழ்த்துரை
  • சேவை செய்தல்
  • தலைவராய் இருக்கும் தன்மை
  • தொடர்பாடல் திறன்
  • பொது மக்களுக்கு உரையாற்றல்
  • அன்பு செய்தல்
  • நேரமுகாமைத்துவம் செய்தல்