பகுப்பு:எதிர்காலம்

From நூலகம்

எதிர்காலம் 1990களில் பிரான்சிலிருந்து வெளியிடப்பட்ட மாத இதழ். இதன் முதலாவது இதழ் 1998ஆம் ஆண்டு தை மாத இதழாக வெளிவந்தது. தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழகத்தின் வெளியீடான இவ் இதழ் பன்னாடுகளிலும் பரந்துவாழும் தமிழர்கள் பற்றிய செய்திகளையும் அமைப்பின் செயற்பாடுகள் பற்றிய பதிவுகளையும் தாங்கி வெளிவந்தது.

Pages in category "எதிர்காலம்"

This category contains only the following page.