பகுப்பு:மில்க்வைற் செய்தி

From நூலகம்

மில்க் வைற் செய்தி 1970 களில் தொடங்கப்பட்டு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளியான பல்துறை இதழ். மில்க்வைற் வியாபார நிறுவனத்தினரால் வெளியிடப்பட்ட இந்த இதழின் ஆசிரியர் க. குலரத்தினம். இலக்கியம், கலை, சமயம் , வியாபாரம் என பல்துறை சார்ந்த விடயங்களைத் தாங்கி இந்த இதழ் வெளியானது. மக்களுக்கு அறிவை போதிக்க வேண்டும் என்ற நோக்குடன் வெளியானது.

Pages in category "மில்க்வைற் செய்தி"

The following 119 pages are in this category, out of 119 total.