பாலிய பரித்தியாகி

From நூலகம்
பாலிய பரித்தியாகி
11815.JPG
Noolaham No. 11815
Author அருளானந்தம், சூ. (தமிழ் மொழி)
Category கிறிஸ்தவம்
Language தமிழ்
Publisher -
Edition 1931
Pages 41

To Read


Contents

  • Deticated
  • முகவுரை
  • பதிப்புரை
  • சில சிறிய சிந்தனைகள்
  • முதலாம் பாகம்: சரித்திர ஆரம்பம்
  • இரண்டாம் பாகம்: சிறிய பிற்றரின் கடிதங்கள்
    • மூன்றாம் பாகம்: சிறிய பீற்றரின் தந்தை, பீற்றர் மரணித்த பின் அவரின் நண்பராகிய குருவானவருக்கு எழுதிய இரு கடிதங்கள்
  • முடிவுரை