புதுமை 1990.01-03

From நூலகம்
புதுமை 1990.01-03
2309.JPG
Noolaham No. 2309
Issue தை - பங்குனி 1990
Cycle காலாண்டிதழ்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 64

To Read

Contents

 • யுத்தச் சூழலும் நாமும் - றஞ்சனி
 • ஒரு சில மார்க்ஸிஸ்டுகளுக்கு.. - எல்.பி.தாசன்
 • மறுத்தலை மறுப்போம்
 • பனாமா
 • சூரியனை பரதேசியாய் பார்க்கும் ஒரு கவிஞன்!
 • "துருவச்சுவடுகள்"பற்றிய ஒரு பார்வை - மு.நித்தியானந்தன்
 • ஒரு நம்பிக்கையின் முடிவு?
 • எங்களுக்கு நாங்கள் தான்!
 • பாலேந்திராவுடன் ஒரு நேர்முகம்
 • புதுமையார் பதில்
 • மறுக்கப்பட்டவர்கள் மறக்கப்பட்டவர்கள்
 • 6வது இலக்கியச் சந்திப்பு - ஸ்பாட்டக்கல்
 • போராட்டம் தொடரும் - நெல்சன் மன்டேலா
 • அகதிகளின் மரணசாசனம் - ந.சுசிந்திரன்
 • கடிதங்கள்