பொருளியல் நோக்கு 1990.07

From நூலகம்
பொருளியல் நோக்கு 1990.07
10636.JPG
Noolaham No. 10636
Issue ஜூலை 1990
Cycle இருமாத இதழ்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 32

To Read

Contents

 • கண்ணோட்டம்
 • அறிமுகம் - எஸ்.எல்.திலகசிரி, லால்.டி.அல்விஸ்
 • "சமஷ்டி முறையே எமது பிரச்சினைகளுக்கான ஒரே தீர்வாகும்" - எஸ்.டப்.ஆர்.டீ.பண்டாரநாயக்கா
 • அதிகார பரவலாக்கல்/ எல்லை மீளமைப்பு: அதிகார பரவலாக்கல் - மாகாண சபைகள் - எச்.கே.விக்கிரமநாயக்க
 • அதிகார பரவலாக்கல் சில குறிப்புக்கள்
 • இலங்கைக்கான உத்தேச அபிவிருத்தி நோக்கிலான பிரதேச எல்லைகள் - ஏ.டி.என்.பெர்னான்டோ
 • அதிகார பரவலாக்கலும் அபிவிருத்தியும் - சி.சூரியகுமாரன்
 • விவேகபூர்வமற்ற மாகாண எல்லைகளை ஏன் வைத்திருக்க வேண்டும்? - வி.கே.நாணயக்கா
 • சர்வகட்சி மாநாட்டு செயலகத்துக்கு கிடைத்த யோசனைகளும் முன்மொழிவுகளும்
 • அதிகார பரவலாக்கலுக்கான தேவையும் பிராந்திய பங்கெடுப்பும் - கலாநிதி நாத் அமரகோன்
 • மாணவர் பொருளியல்: சென்மதி நிலுவை கருத்து கோட்பாடு இலங்கை அனுபவம் - டப்.ஹெட்டியராச்சி
 • சோஷலிசம் எங்கு செல்கிறது?: மார்க்ஸ், மார்க்சிசம் - லெனினிசம் மற்றும் நவீன உலக அமைப்பில் சோஷலிச அனுபவங்கள் - இம்மானுவேல் வலஸ்ரின்