பொருளியல் நோக்கு 1990.09

From நூலகம்
பொருளியல் நோக்கு 1990.09
7738.JPG
Noolaham No. 7738
Issue செப்டம்பர் 1990
Cycle இருமாத இதழ்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 33

To Read

Contents

  • கண்ணோட்டம்
  • அறிமுகம்
  • சோஷலிச பொருளாதார சீர்திருத்தங்களும் வளர்முக நாடுகளும் - ஜே.பி.சுலேகம
  • தொடர்பு சாதனங்களின் தோல்வி - ஏ.ஜே.குணவர்தன
  • இன்றைய இலங்கையின் முரண்பாடு - தயான் ஜயதிலகத
  • இந்த பாதாளத்திலிருந்து மீண்டு வருவோம் - சுசில் சிரிவர்தன
  • இருபத்தோராம் நூற்றாண்ட்டில் இலங்கை வருங்காலம் குறித்த ஒரு நோக்கு - ஆரிய அபேசிங்க
  • மூன்றாவது மண்டல பொருளாதார அபிவிருத்தியில் அரசின் பங்கு - பிரின்சி தர்மரத்தின
  • பொருளியல் பகுபாய்வில் தேசிய கணக்குகளின் பங்கு - எல்.என்.பெரேரா