முத்திராலட்சணம்

From நூலகம்
முத்திராலட்சணம்
15146.JPG
Noolaham No. 15146
Author குமாரசுவாமிக் குருக்கள், ச.‎
Category இந்து சமயம்
Language தமிழ்
Publisher சிவானந்த குருகுலம்
Edition 1962
Pages 17

To Read


Contents

 • சிவானந்த குருகுலம்: திருக்கேதீச்சரம் - சம்பந்தன்
 • பதிப்புரை - கந்தையா வைத்தியநாதன்
 • முகவுரை - ச. குமாரசுவாமிக் குருக்கள்
 • முத்திரா லட்சணம்
  • சிகா முத்திரை
  • நமஸ்கார முத்திரை
  • சண்முக முத்திரை
  • கும்ப முத்திரை
  • தேனு முத்திரை
  • மகா முத்திரை
  • அங்குச முத்திரை
  • விஸ்புர முத்திரை
  • கோவிஷாண முத்திரை
  • திராசனி முத்திரை
  • ஆவாகன முத்திரை
  • ஸ்தாபன முத்திரை
  • சன்னிதான முத்திரை
  • சன்னிரோதன முத்திரை
  • பத்ம முத்திரை
  • விம்ப முத்திரை
  • சங்கார முத்திரை
  • சோடிகா முத்திரை
  • பதாகை முத்திரை
  • சங்க முத்திரை
  • காளகர்ணிகை முத்திரை
  • இலிங்க முத்திரை
  • மனோரத முத்திரை
  • பஞ்சமுக முத்திரை
  • திரிசூல முத்திரை
  • மகர முத்திரை
  • சிருக்கு முத்திரை
  • நாராச முத்திரை
  • திவ்விய முத்திரை
 • உற்பவ முத்திரை
  • தியாக முத்திரை
  • நீரீக்ஷண முத்திரை
  • புரோக்ஷண முத்திரை
  • தாடன முத்திரை
  • அப்யுக்ஷண முத்திரை
  • தாளத்திரயம்
  • நேத்திர முத்திரை
  • பரிக முத்திரை
  • மிருக முத்திரை
  • ஹம்ச முத்திரை
  • சூகரீ முத்திரை
  • கோமுக முத்திரை
  • நிரோதன முத்திரை
  • சின்மய முத்திரை
  • யோக முத்திரை
  • பஸ்ம முத்திரை
  • திரு முத்திரை
  • சபா முத்திரை
  • பணா முத்திரை
  • கண்டி முத்திரை
  • வியாபகாஞ்சலி முத்திரை
  • பரிகை முத்திரை