ஸ்ரீ வடிவாம்பிகா சமேத முன்னைநாதஸ்வாமி தேவஸ்தானக் கட்டளைச் சட்டம்

From நூலகம்
ஸ்ரீ வடிவாம்பிகா சமேத முன்னைநாதஸ்வாமி தேவஸ்தானக் கட்டளைச் சட்டம்
15494.JPG
Noolaham No. 15494
Author குமாரஸ்வாமிக்குருக்கள், நா. (தொகுப்பு)
Category நிறுவன வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher முன்னேஸ்வரம் தேவஸ்தானம், சிலாபம்‎‎
Edition 2012
Pages 26

To Read


இவற்றையும் பார்க்கவும்


Contents

 • வெளியீட்டுரை - ச. பத்மநாபன்
 • நூன்முகம் - மு. சோமாஸ்கந்தக்குருக்கள்
 • முகவுரை
 • அருச்சகாசாரியரின் நிபந்தனைகள்
 • சாதகாசரியரின் நிபந்தனைகள்
 • பரிசாரகரின் நிபந்தனைகள்
 • ஸ்தானீகரின் நிபந்தனைகள்
 • கணக்கரின் நிபந்தனைகள்
 • பலவேலைக்காரரின் நிபந்தனைகள்
 • மெய்க்காவலனின் நிபந்தனைகள்
 • திருமாலைகட்டியின் நிபந்தனைகள்
 • மேளகாரரின் நிபந்தனைகள்
 • ஏகாலியின் நிபந்தனைகள்
 • தம்பட்டக்காரரின் நிபந்தனைகள்
 • ஆலயத்திற்கு வருபவர்களின் நிபந்தனைகள்
 • பொது நிபந்தனைகள்