94 சனாதிபதித் தேர்தலும் சிறுபான்மை இனங்களும்

From நூலகம்
94 சனாதிபதித் தேர்தலும் சிறுபான்மை இனங்களும்
3475.JPG
Noolaham No. 3475
Author புன்னியாமீன்
Category அரசியல்
Language தமிழ்
Publisher EPI புத்தகாலயம்
Edition 1994
Pages 91

To Read

Contents

 • வெளியீட்டுரை - W.L.ராஜரட்ணம்
 • மீள் பதிப்பு
 • சனாதிபதி தேர்தலும் சிறுபான்மை இனங்களும்: நூன்முகம்
 • சனாதிபதி ஆட்சி முறையும் வெஸ்மினிஸ்டர் ஆட்சி முறையும்
 • இலங்கையில் சனாதிபதித்துவ ஆட்சிமுறை
 • 1994 பொதுத் தேர்தலும் சனாதிபதித் தேர்தலும்
 • அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளில் ஐக்கிய தேசியக்கட்சியினதும் பொதுசன ஐக்கிய முன்னனியினதும் நிலை
 • சனாதிபதித் தேர்தலில் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தோல்விக்கான காரணங்கள்
 • சந்திரிக்காவின் சாதனைகளும் எதிர்நோக்கும் சவால்களும்
 • இலங்கையின் இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வைக் காணல்
 • இலங்கையில் சனாதிபதித் தேர்தல்கள்
 • நியமனப் பத்திரம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதிலிருந்து தேர்தல் நடைபெறும் தினம் வரை முக்கிய நிகழ்வுகள்
 • ஒரே பார்வையில் இலங்கையில் சனாதிபதித் தேர்தல் முடிவுகள்