அகிலம் 1975.01-03

From நூலகம்
Revision as of 22:24, 8 December 2015 by Thapiththa (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
அகிலம் 1975.01-03
15403.JPG
Noolaham No. 15403
Issue ஜனவரி-மார்ச், 1975
Cycle இருமாத இதழ்
Editor சிவசந்திரன், இரா.
Language தமிழ்
Pages 44

To Read


Contents

 • வரவேற்கிறோம்
 • இலங்கையின் குடித்தொகைப் பண்புகள் - பொ. பாலசுந்தரம்பிள்ளை
  • குடித்தொகைத் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்
  • 1871 - 1971 ஆம் ஆண்டுக்கு இடைப்பட்ட கால குடிசன வளர்ச்சி காட்டப்பட்டுள்ள அட்டவணை
  • மாவட்ட குடித்தொகையும் அடர்த்தியும்
  • குடித்தொகை மாற்றங்கள்
  • கிராம நகர வேறுபாடு
  • உழைப்பின் ஒட்டுண்ணி முதலாளி
 • நாம் நயப்பன: என் உளக்கிழியில் நிலக்கிளிபற்றி எழுந்தவை - ச. தனஞ்சயராசசிங்கம்
 • மெய்யுள் கூறும் மெய் - மு. தளையசிங்கம்
 • திருக்குறிப்புத் தொண்டர் புராணம்: சில குறிப்புகள் - எம். சிறீபதி
  • தொண்டை நாட்டின் வளம்
  • திருக்குறிப்புத் தொண்டர் சரிதம்
 • தரப்படுத்தல் (கவிதை) - சிவம்
 • கசப்பான உண்மைகள்
 • வர்த்தக மாற்று வீதம்: Terms of Trade - ஆ. செந்தில்வடிவேல்
 • இலங்கையில் நிலச் சீர்திருத்தம் - மு. சின்னத்தம்பி
  • முன்னுரை
  • இலங்கையில் நிலச் சீர்திருத்தம்
  • 1972 ஆம் ஆண்டு நிலச் சீர்திருத்தச் சட்டம்
  • நிலச் சுவீகரிப்பும் நட்ட ஈடும்
  • நிலச் சீர்திருத்தத்தின் நோக்கங்களும் தாக்கமும்
 • இலங்கையின் கட்சி முறை வளர்ச்சி - அ. சிவராசா
 • உங்கள் கவனத்திற்கு - ஆசிரியர்