சமூக விஞ்ஞான கற்கை வட்டம் 2011.09.29

From நூலகம்
Revision as of 02:52, 19 November 2017 by OCRBot (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
சமூக விஞ்ஞான கற்கை வட்டம் 2011.09.29
10538.JPG
Noolaham No. 10538
Issue செப்டெம்பர் 29 2011
Cycle வார இதழ்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 02

To Read

Contents

  • சமூக உற்பத்தியில் பெண்கள் தொடக்கவுரையாடல் : சி. சிவசேகரம்
  • விக்கிப்பீடியா
  • மலையகத் தொழிற்சங்கங்களின் இன்றைய நிலையும் மாற்றுத் தொழிற்சங்கம் ஒன்றின் தேவையும்