அண்மைய மாற்றங்கள்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | என் தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | சிறிய தொகுப்புகளை மறை
05:28, 24 மே 2024 முதல் இன்று வரை செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

22 மே 2024

பு    06:38  பகுப்பு:Post independence to Establishment of Medical Faculty (1949 – 1978)/Oral Histories‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+124). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("*[https://noolaham.media/islandora/object/noolaham%3AOralHistory H..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:38  பகுப்பு:Post independence to Establishment of Medical Faculty (1949 – 1978)/Photographs‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+138). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("*[https://noolaham.media/islandora/object/noolaham%3APhotographsHi..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     06:37  People's Liberation Organization of Thamileelam‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+73). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   06:30  திருமுருகன் பேருருவக் காட்சி (கந்தபுராணம்)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3). . Kanags (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    06:21  பகுப்பு:Pre Independence (Before 1948)/Oral Histories‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+124). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("*[https://noolaham.media/islandora/object/noolaham%3AOralHistory H..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:21  பகுப்பு:Pre Independence (Before 1948)/Photographs‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+138). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("*[https://noolaham.media/islandora/object/noolaham%3APhotographsHi..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     06:16  முறிந்த பனை (2009)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+157). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     06:13  முறிந்த பனை‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+112). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     06:10  The Broken Palmyra‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+185). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    06:00  பகுப்பு:Pre Independence (Before 1948)/Documents‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+158). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("*[https://noolaham.media/islandora/object/noolaham%3ADevelopmental..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     05:34  அடங்காப்பற்று (வன்னி) வரலாறு பாகம் - 3 (சுதேசத் தலைமைகள் 1750-1895)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (0). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:59  பகுப்பு:Pre Independence (Before 1948)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-750). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:57  வார்புரு:சிறப்புசேகரம்-Pre Independence (Before 1948)/Booklets‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-144). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (இப்பக்கத்தில் இருந்த உள்ளடக்கங்கள் நீக்கப்பட்டுவிட்டன)
     04:55  பகுப்பு:Pre Independence (Before 1948)/Booklets‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-226). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (இப்பக்கத்தில் இருந்த உள்ளடக்கங்கள் நீக்கப்பட்டுவிட்டன)
     04:54  பகுப்பு:Pre Independence (Before 1948)/Books‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-219). . [Keerthika Velu‎ (2×)]
      04:54 (நடப்பு | முந்திய) . . (-219). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (இப்பக்கத்தில் இருந்த உள்ளடக்கங்கள் நீக்கப்பட்டுவிட்டன)
      04:53 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:53  On Acute Ophthalmia : As it Occurred in the Left Wing of H.M.'s 37th Regiment During 1851-52, Whilst Stationed at Colombo, in Ceylon‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-87). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:53  வைத்தியராகிய கல்வின்கற்றர் செய்த அங்காதிபாத சுகரணவாத உற்பாலன நூல்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-87). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:53  மனுஷவங்காதிபாதம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-87). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:53  வைத்தியாகரம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-87). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:53  Report of the Small - Pox Quarantine Committee Appointed by order of His Excellency the Governor, Colombo, may, 1851‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-87). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:52  Dictionary of Biography of the Tamils of Ceylon‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-87). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:43  The Jaffna College And Medical Missions in North Ceylon‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-87). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:35  வலைவாசல்:History of Medicine Collection in Northern Sri Lanka‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-2). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    04:34  வலைவாசல்:History of Medicine Collection in Northern Sri Lanka/Personalities and Communities‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+260). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("* :பகுப்பு:Western Medical Professionals|Western M..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:33  வலைவாசல்:History of Medicine Collection in Northern Sri Lanka/Diseases and Specialities‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+242). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("* :பகுப்பு:Communicable Diseases|Communicable Di..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:32  வலைவாசல்:History of Medicine Collection in Northern Sri Lanka/Healthcare Institutions‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+297). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("* :பகுப்பு:State Hospitals and Institutes|State Ho..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:28  வலைவாசல்:History of Medicine Collection in Northern Sri Lanka/Developmental History of Non Allopathic Medicine‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+646). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("* :பகுப்பு:Pre Independence (Before 1948)|Pre Inde..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:48  பகுப்பு:Journal Of The Colombo General Hospital‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+72). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:இதழ்கள் தொகுப்..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     03:47  Journal Of The Colombo General Hospital 1971.10‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-166). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    03:40  பகுப்பு:During Civil strife (1984 – 2009)/Documents‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+277). . [Pugalini‎ (3×)]
      03:40 (நடப்பு | முந்திய) . . (-59). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      03:36 (நடப்பு | முந்திய) . . (+59). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     01:46 (நடப்பு | முந்திய) . . (+277). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("*[https://noolaham.media/islandora/object/noolaham%3ADevelopmental..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:39  பகுப்பு:After Establishment of Western Medicine to Pre Independence (1848 –1948)/Documents‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+375). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("*[https://noolaham.media/islandora/object/noolaham%3ADevelopmental..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     02:40  அகரம் 2017.06-07 (11.06-07)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (0). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     02:14 (பதிவேற்றப் பதிகை) . . Thanujah (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:117046.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
பு    02:11  ஈழநாடு 2023.11.18‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+525). . Thanujah (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் =117046|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     02:10  வலைவாசல்:வாசிகசாலை/உதயன்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (0). . Thanujah (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     02:09  நூலகம்:1171‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-3). . Thanujah (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:54  குந்தி இருக்க ஒரு குடிநிலம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (0). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:50 (நீக்கல் பதிவு) . . தினகரன் 2023.07.16 பக்கத்தை Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(இருந்த உள்ளடக்கம்: '{{பத்திரிகை| நூலக எண் =...' (தவிர, 'Thanujah' மட்டுமே பங்களித்திருந்தார்))
பு    01:47  பகுப்பு:Post war period (2010 – 2024)/Documents‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+389). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("*[https://noolaham.media/islandora/object/noolaham%3ADevelopmental..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:46  பகுப்பு:Post war period (2010 – 2024)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,070). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{|border="0" width=100% cellspacing="0" cellpadding="0" style="pad..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:45  பகுப்பு:During Civil strife (1984 – 2009)/Oral Histories‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+124). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("*[https://noolaham.media/islandora/object/noolaham%3AOralHistory H..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:44  பகுப்பு:During Civil strife (1984 – 2009)/Photographs‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+138). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("*[https://noolaham.media/islandora/object/noolaham%3APhotographsHi..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:44  பகுப்பு:Beginnings of Medical Faculty/JTH to Commencement of Civil strife (1979 – 1983)/Oral Histories‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+124). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("*[https://noolaham.media/islandora/object/noolaham%3AOralHistory H..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:44  பகுப்பு:Beginnings of Medical Faculty/JTH to Commencement of Civil strife (1979 – 1983)/Photographs‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+138). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("*[https://noolaham.media/islandora/object/noolaham%3APhotographsHi..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:43  பகுப்பு:Beginnings of Medical Faculty/JTH to Commencement of Civil strife (1979 – 1983)/Documents‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+402). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("*[https://noolaham.media/islandora/object/noolaham%3ADevelopmental..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:41  பகுப்பு:Beginnings of Medical Faculty/JTH to Commencement of Civil strife (1979 – 1983)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,070). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{|border="0" width=100% cellspacing="0" cellpadding="0" style="pad..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:41  பகுப்பு:Post independence to Establishment of Medical Faculty (1949 – 1978)/Documents‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+365). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("*[https://noolaham.media/islandora/object/noolaham%3ADevelopmental..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"https://www.noolaham.org/wiki/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது