அண்மைய மாற்றங்கள்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | என் தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | சிறிய தொகுப்புகளை மறை
05:09, 4 அக்டோபர் 2023 முதல் இன்று வரை செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

4 அக்டோபர் 2023

     03:33  வலைவாசல்:வாசிகசாலை/தீம்புனல்‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (0). . [Gowsika‎ (2×)]
      03:33 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      00:58 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     03:31  வலைவாசல்:வாசிகசாலை/தென்னாடு‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (0). . [Gowsika‎ (3×)]
      03:31 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      01:38 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      00:59 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     03:27  வலைவாசல்:வாசிகசாலை/தினகரன்‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (0). . [Gowsika‎ (2×)]
      03:27 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      00:44 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     03:02  வலைவாசல்:வாசிகசாலை/நிமிர்வு‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (0). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     02:46  (பதிவேற்றப் பதிகை). . [Keerthika Velu‎; Gowsika‎ (16×)]
      02:46 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:109454.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      02:46 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:109453.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      01:42 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:109922.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      01:40 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:109921.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      01:38 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:109920.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      01:36 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:109919.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      01:34 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:109918.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      01:32 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:109917.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      01:30 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:109916.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      01:26 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:109915.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      01:19 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:108989.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      00:38 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:109907.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      00:37 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:109914.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      00:35 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:109913.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      00:32 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:109912.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      00:30 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:109911.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      00:27 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:109910.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
பு    02:43  வலம்புரி 2023.10.04‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+534). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் =109454|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     02:43  தாய்நாட்டு அகதிகள்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+121). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    02:42  உதயன் 2023.10.04‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+517). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 109453..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     02:42  கங்கைக் காவியம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+121). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     02:42  கவிதாலயம் (கவிதைத் தொகுப்பு)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+121). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     02:41  நூலகம்:1095‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+119). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    01:42  நிமிர்வு 2023.09 (68)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+600). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{இதழ்| நூலக எண் = 109922 | வெ..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:39  தென்னாடு 2023.09.29‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+556). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 109921..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:37  தீம்புனல் 2023.09.30‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+563). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 109920..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:35  தமிழன் 2023.10.01‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+523). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 109919..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:33  தமிழன் 2023.09.29‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+524). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 109918..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:32  தினகரன் 2023.10.02‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+528). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 109917..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:30  மாலைக்கதிர் 2023.09.28‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+550). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 109916..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:26  மாலைக்கதிர் 2023.09.27‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+550). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 109915..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     01:23  நூலகம்:1100‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+517). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    01:17  பகுப்பு:Stevens and Haynes‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:பதிப்பாளர்கள்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:17  A Digest of the Civil Law of Ceylon: Volume 1‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+825). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 108989 | வெ..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:12  நிறுவனம்:லக்ஷ்மி நாராயணர் ஆலயம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,861). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நிறுவனம்| பெயர்=லக்ஷ்மி..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:10  நிறுவனம்:தி/ சாம்பல்தீவு தமிழ் மகாவித்தியாலயம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+8,851). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நிறுவனம்| பெயர்=தி/சாம்ப..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:07  நிறுவனம்:சாம்பல்தீவு கிராமம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23,689). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நிறுவனம்| பெயர்=சாம்பல்..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     00:49  நூலகம்:1090‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+78). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    00:37  சுபீட்சம் 2023.10.03‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+592). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 109914..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    00:35  தினகரன் 2023.10.01‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+528). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 109913..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    00:31  தமிழ் Mirror 2023.10.04‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+531). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 109912..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    00:29  தமிழன் 2023.10.04‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+526). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 109911..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"https://www.noolaham.org/wiki/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது