அண்மைய மாற்றங்கள்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | என் தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | சிறிய தொகுப்புகளை மறை
21:47, 22 சூன் 2021 முதல் இன்று வரை செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

22 சூன் 2021

     20:32  (பதிவேற்றப் பதிகை). . [Jansiya‎ (43×)]
      20:32 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:84985.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      20:32 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:84984.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      20:32 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:84983.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      20:31 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:84982.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      20:31 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:84981.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      20:31 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:84980.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      20:03 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75600.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      20:03 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75599.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      20:03 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75598.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      20:02 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75597.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      20:02 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75596.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      20:02 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75595.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      20:02 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75594.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      20:01 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75593.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      20:01 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75592.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      20:01 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75591.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      20:01 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75590.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      20:01 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75589.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      20:00 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75588.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      20:00 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75586.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      20:00 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75585.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      19:59 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75584.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      19:59 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75583.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      19:59 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75582.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      19:59 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75581.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      19:59 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75580.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      19:58 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75579.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      19:58 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75578.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      19:58 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75577.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      19:58 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75576.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      19:58 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75575.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      19:51 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75574.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      19:51 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75573.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      19:51 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75572.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      19:51 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75571.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      19:50 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75570.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      19:50 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75569.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      19:50 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75568.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      19:50 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75567.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      19:50 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75566.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      19:49 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75565.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      19:45 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75564.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      19:45 . . Jansiya (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:75563.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
பு    20:12  தமிழன் 2021.06.22‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+519). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84985..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:11  தமிழ் Mirror 2021.06.23‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+526). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84984..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:10  சுபீட்சம் 2021.06.23‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+566). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84983..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:09  ஈழநாடு 2021.06.23‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+519). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84982..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:08  காலைக்கதிர் 2021.06.23‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+549). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84981..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:07  காலைக்கதிர் 2021.06.22 (மாலைப்பதிப்பு)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+588). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84980|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     20:06  நூலகம்:850‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+427). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"https://www.noolaham.org/wiki/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது