நூலகம்:தூவியின் பகுப்பாக்கம்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

நூல்பகுப்பு (Dewey Decimal Classification இன் 22 ஆவது பதிப்பின் படியான பகுப்புக்கள்.)


 • 000 - கணனி அறிவியல், தகவல் மற்றும் பொது ஆக்கங்கள்
  • 000 கணனி விஞ்ஞானம், அறிவு மற்றும் ஒழுங்கமைப்பு
  • 010 நூல்விபரப்பட்டியல்
  • 020 நூலகமும் தகவல் அறிவியலும்
  • 030 பொதுக் கலைக்களஞ்சியங்கள்
  • 040 பயன்படுத்தப்படவில்லை
  • 050 தொடர் வெளியீடுகள்
  • 060 பொது நிறுவனங்களும் அரும்பொருளகவியலும்
  • 070 செய்தி ஊடகங்கள், ஊடகவியல், வெளியீட்டுத்துறை
  • 080 பொதுச் சேகரிப்புகள்
  • 090 கையெழுத்துப் படிகளும் அரிய நூல்களும்


 • 100 - மெய்யியலும் உளவியலும்
  • 100 மெய்யியலும் உளவியலும்
  • 110 பெளதீக அதீதம்
  • 120 அறிவாராய்ச்சியியல், காரணம்
  • 130 ஒத்த உளவியலும் மாயமந்திரமும்
  • 140 விசேட மெய்யியல் துறைகள்
  • 150 உளவியல்
  • 160 அளவையியல்
  • 170 ஒழுக்கவியல்
  • 180 புராதன இடைக்கால கீழைத்தேய மெய்யியல்
  • 190 நவீன மேலைத்தேய மெய்யியல்


 • 200 - சமயம்
  • 200 சமயம்
  • 210 சமய மெய்யியலும், கோட்பாடுகளும்
  • 220 இந்து மதம்
  • 230 இந்து மதமும் கோட்பாடும்
  • 240 இந்து, ஒழுக்க மற்றும் பக்தி இறையியல்
  • 250 இந்துக் கோவில்கள் (தல புராணங்கள்)
  • 260 சமூக, மதகுரு சார்ந்த இறையியல்
  • 270 பக்தி இயக்கங்கள்
  • 280 இந்திய சமயங்கள்
  • 290 ஏனைய சமயங்கள்


 • 300 - சமூக அறிவியல்கள்
  • 300 சமூக அறிவியல்கள்
  • 310 பொதுப் புள்ளிவிபரத் தொகுப்புக்கள்
  • 320 அரச அறிவியல்கள்
  • 330 பொருளியல்
  • 340 சட்டவியல்
  • 350 பொது நிர்வாகமும் இராணுவவியலும்
  • 360 சமூகப்பிரச்சனைகளும் சமூக சேவைகளும்; சங்கங்கள்
  • 370 கல்வி
  • 380 வணிகம், தொடர்பாடல் மற்றும் போக்குவரத்து
  • 390 சடங்குகள், ஒழுக்க ஆசாரங்கள் மற்றும் நாட்டாரியல்


 • 400 - மொழியும் மொழியியலும்
  • 400 மொழியும் மொழியியலும்
  • 410 மொழியியல்
  • 420 நியம ஆங்கில மொழி
  • 430 ஜெர்மன் மொழிகள்
  • 440 பிரெஞ்சு மொழிகள்
  • 450 இத்தாலிய மொழிகள்
  • 460 ஸ்பானிய மொழிகள்
  • 470 இலத்தீன் மொழிகள்
  • 480 கிரேக்க மொழிகள்
  • 490 இந்தோ-ஐரோப்பிய செல்டிக் மொழிகள்


 • 500 - அறிவியல்
  • 500 அறிவியல்
  • 510 கணிதம்
  • 520 வானியல்
  • 530 பௌதீகவியல்
  • 540 இரசாயனவியலும் அதனுடன் இணைந்த துறைகளும்
  • 550 புவிசார் அறிவியல்
  • 560 புராதன உயிரியல்
  • 570 வாழ்க்கை அறிவியல்கள் உயிரியல்
  • 580 தாவரங்கள்
  • 590 விலங்கியல்


 • 600 - தொழினுட்பவியல்
  • 600 தொழில்னுட்பவியல்
  • 610 மருத்துவமும் சுகாதாரமும்
  • 620 பொறியியலும் அதனுடன் இணைந்த செயற்பாடுகளும்
  • 630 விவசாயவியலும் அதனுடன் தொடரபான தொழில்னுட்பங்களும்
  • 640 வீடும் குடும்ப முகாமைத்துவமும்
  • 650 முகாமைத்துவம் மற்றும் துணைச் சேவைகள்
  • 660 இரசாயனப் பொறியியல்
  • 670 உற்பத்தி
  • 680 விசேட பயன்பாட்டுக்கான உற்பத்திகள்
  • 690 கட்டிடங்கள்


 • 700 - நுண் கலைகளும் அலங்காரக் கலைகளும்
  • 700 நுண் கலைகளும் அலங்காரக் கலைகளும்
  • 710 குடிமக்களுக்கான தரையமைப்புக் கலை
  • 720 கட்டிடக்கலை
  • 730 பிளாஸ்ரிக் கலைகள், சிற்பக்கலை
  • 740 வரைதலும் மற்றும் அலங்காரக் கலைகளும்
  • 750 ஓவியமும் ஓவியக் கலையும்
  • 760 வரைபுக் கலைகள், அச்சுக் கலையும்
  • 770 ஒளிப்படவியல் ஒளிப்படங்கள், கணினிக் கலைகள்
  • 780 இசை
  • 790 புத்தாக்கக் கலைகள், நிகழ்வுக் கலைகள்


 • 800 - இலக்கியம்
  • 800 இலக்கியம்
  • 810 தமிழ் இலக்கியம்
  • 820 ஆங்கில இலக்கியம்
  • 830 ஜேர்மன் மொழி இலக்கியம்
  • 840 பிரெஞ்சு மொழி இலக்கியம்
  • 850 இத்தாலிய மொழி இலக்கியம்
  • 860 போர்த்துக்கேச இலக்கியம்
  • 870 இலத்தீன் மொழி இலக்கியம்
  • 880 ஸ்கன்டிநேவிய மொழி இலக்கியம்
  • 890 ஏனைய மொழிகளின் இலக்கியங்கள்


 • 900 - வரலாறும் புவியியலும்
  • 900 வரலாறும் புவியியலும்
  • 910 பொதுப் புவியியலும் பிரயாணமும்
  • 920 வாழ்க்கை வரலாறு
  • 930 புராதன உலக வரலாறு
  • 940 ஐரோப்பிய வரலாறு
  • 950 ஆசிய வரலாறு
  • 960 ஆபிரிக்க வரலாறு
  • 970 வட அமெரிக்க வரலாறு
  • 980 தென் அமெரிக்க வரலாறு
  • 990 ஏனைய பிரதேசங்களின் வரலாறு

ஆவண வகைகள் : மொத்த ஆவணங்கள் [103,108] எழுத்து ஆவணங்கள் - நூலகத் திட்டம் [85,267] பல்லூடக ஆவணங்கள் - ஆவணகம் [17,977]

தகவல் மூலங்கள் : நூல்கள் [11,605] இதழ்கள் [13,183] பத்திரிகைகள் [52,494] பிரசுரங்கள் [1,029] சிறப்பு மலர்கள் [5,462] நினைவு மலர்கள் [1,476]

பகுப்புக்கள் : எழுத்தாளர்கள் [4,471] பதிப்பாளர்கள் [3,730] வெளியீட்டு ஆண்டு [177]

உசாத்துணை வளங்கள் : நிறுவனங்கள் [1,705] ஆளுமைகள் [3,046]

தகவல் அணுக்க நுழைவாயில்கள் : குறிச்சொற்கள் [91] வலைவாசல்கள் [25]

சிறப்புச் சேகரங்கள் : முஸ்லிம் ஆவணகம் [ 1596] | மலையக ஆவணகம் [747] | பெண்கள் ஆவணகம் [1328]

நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் : பள்ளிக்கூடம் [7,301] | வாசிகசாலை [58] | முன்னோர் ஆவணகம் [443] |

பிராந்திய சேகரங்கள் : கிளிநொச்சி ஆவணகம் [495]

தொடரும் செயற்திட்டங்கள் : ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம் [871] | அரியாலை [47] | இலங்கையில் சாதியம் [96] | உதயன் வலைவாசல் [7,906] யாழ்ப்பாண புரட்டஸ்தாந்து ஆவணகம் [103]


நூலக நிறுவனத்திற்கு நிதிப்பங்களிப்பு செய்து உதவுங்கள் | நூலகத்திற்குப் பங்களிக்க