வலைவாசல்:யாழ்ப்பாண பொதுசன நூலக எண்ணிமவாக்கம்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக
அறிமுகம்

நூலக நிறுவனமானது யாழ்ப்பாணம் பொது நூலகத்துடன் இணைந்து நூலக நிறுவனத்தினால் இதுவரை ஆவணப்படுத்தப்படாத பொதுநூலகத்திலுள்ள ஆவணங்களையும் அனைவரும் பயனடையும் வகையில் ஆவணப்படுத்தி அவற்றை நீண்ட காலம் பாதுகாப்பதனை நோக்கமாகக் கொண்டு இச்செயற்றிட்டத்தினை 2022 பங்குனி மாதம் முதல் முன்னெடுத்துவருகின்றது.

நூல்கள்: 20 இதழ்கள்: 72 பத்திரிகைகள்: 173 சிறப்பு மலர்கள்: 79 நினைவு மலர்கள்: 6
நூல்கள்


மேலும்...

இதழ்கள்
பத்திரிகைகள்
பிரசுரங்கள்
சிறப்பு மலர்கள்


மேலும்...

நினைவு மலர்கள்


மேலும்...

மொத்த ஆவணங்கள் : 119,414 | மொத்த பக்கங்கள் : 3,734,779

ஆவண வகைகள் : அச்சு ஆவணங்கள் [95,472] பல்லூடக ஆவணங்கள் [24,094] சுவடிகள் [678]

தகவல் மூலங்கள் : நூல்கள் [13,403] இதழ்கள் [14,098] பத்திரிகைகள் [58,952] பிரசுரங்கள் [1,084] சிறப்பு மலர்கள் [5,905] நினைவு மலர்கள் [1,630] அறிக்கைகள் [453]

பகுப்புக்கள் : எழுத்தாளர்கள் [5,783] பதிப்பாளர்கள் [4,901] வெளியீட்டு ஆண்டு [201]

உசாத்துணை வளங்கள் : நிறுவனங்கள் [1,741] ஆளுமைகள் [3,201] | குறிச்சொற்கள் [122] வலைவாசல்கள் [25]

சிறப்புச் சேகரங்கள் : முஸ்லிம் ஆவணகம் [2,594] | மலையக ஆவணகம் [1029] | பெண்கள் ஆவணகம் [1521]

நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் : இ-பள்ளிக்கூடம் [11728] | வாசிகசாலை [58] | முன்னோர் ஆவணகம் [730]

பிராந்திய சேகரங்கள் : கிளிநொச்சி ஆவணகம் [974]

தொடரும் செயற்திட்டங்கள் : ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம் [1,123] | இலங்கையில் சாதியம் [111] | உதயன் வலைவாசல் [11,407] ஈழத்துத் தமிழ்ச் சுவடிகள் ஆவணகம் [678] யாழ்ப்பாண பொதுசன நூலக எண்ணிமவாக்கம் [231]

முடிவடைந்த செயற்திட்டங்கள் : பெண்கள் கல்வி ஆய்வு நிறுவனம் [116] | இனத்துவ கற்கைகளுக்கான சர்வதேச நிலையம் [148] | யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக சமுதாய மருத்துவத்துறை [46] | யாழ்ப்பாணப் பத்திரிகைகள் [34,758] | அரியாலை [441] | மல்லிகை [442] | யாழ்ப்பாண புரட்டஸ்தாந்து ஆவணகம் [324] தமிழ் ஆவண மாநாடு 2013