பகுப்பு:அடையாளம் (பத்திரிகை)

From நூலகம்

அடையாளம் பத்திரிகை 2010 மாசி மாதம் தனது வருகையை ஆரம்பித்தது. யாழ்.பரி.புதுமை மாத ஆலயதில் இருந்து இந்த பத்திரிகை வெளியீடு செய்யப்பட்டது. கிறிஸ்தவ விடயங்கள் தாங்கி இந்த பத்திரிகை வெளியானது.

Pages in category "அடையாளம் (பத்திரிகை)"

This category contains only the following page.