பகுப்பு:அறிவொளிச்சுடர்

From நூலகம்

அறிவொளிச்சுடர் இதழானது 1997 ஆம் ஆண்டில் இருந்து மாத இதழாக அறிவொளி பரப்பும் BRIGHT இன் வெளியீடாக வெளிவந்துள்ளன. அக்காலகட்டத்தில் மாணவர்களுக்காக வெளிவந்த மாணவர்களுக்கான இதழாகக் காணப்பட்டுள்ளது. அவ்வகையில் மாணவர்களை "கற்றல்" என்ற வரையறைக்குள் நிறுத்தாமல் அவர்கள் கற்றவற்றை பகிர்ந்து கொள்ளல் "சுயமாகச் சிந்தித்தல்" கற்பனை ஆற்றலை வெளிக்காட்டல் எனும் நோக்குடன் இச்சஞ்சிகை வெளிவந்துள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இதன் உள்ளடக்கங்களாக மாணவர்களின் சுய ஆக்கங்கள், மாணவர்களுக்கான கற்றல் வள ஆக்கங்கள் என்பன காணப்படுகின்றன.

Pages in category "அறிவொளிச்சுடர்"

This category contains only the following page.