பகுப்பு:இன்கிலாப்

From நூலகம்

இது யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழத்தின் முஸ்லிம் மஜ்லிஸினரால் பல்கலைக்கழகக் கல்வியாண்டில் அடிப்படையில் ஆண்டுக்கொரு முறை வெளிவரும் சிறப்பிதழாகும். இது 1977 ஆம் ஆண்டில் I.L.A. Jabbar என்பவரை ஆசிரியராகக் கொண்டு வெளிவரத்தொடங்கியுள்ளது. பின்னைய கால இதழ்கள்கள் ஒவ்வொன்றிக்கும் வெவ்வேறு நபர்கள் ஆசிரியர்களாக இருந்துள்ளனர். தொடர்ந்து இது பல்வேறு காரணங்களினால்1983- 1987 வரையான காலப்பகுதிகளில் இடைநிறுத்தப் பட்டுள்ளது. 1987 ஆம் ஆண்டு அன்றைய துணைவேந்தர் பேரா.சு. வித்தியானந்தன் அவர்களின் உந்துதலுடன் M.H.M.Alisabri என்பவரை ஆசிரியராகக் கொண்டு 5 ஆவது இதழ் வெளிவந்த போதும் அதுவே இறுதியான இதழாகவும் காணப்பட்டுள்ளது. பின்னர் பல வருடங்கள் கழித்து 2015 ஆம் ஆண்டு இதன் 6 ஆவது இதழானது Editorial Board, Inqilaab 06, muslim majlis அமைப்பினர் ஆசிரியர் குழமாக தொழிற்பட பல பிரயத்தனங்களுக்குப் பின்னர் பிரதி கண்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து இற்றை வரைக்கும் ஒவ்வொரு கல்வியாண்டும் இவ்விதழானது வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இவ்விதழானது இலங்கை வாழ் முஸ்லிம் சமூகங்களின் சமூக, கலை, இலக்கிய, வராற்று, மரபு சார், அரசியல் விடயங்களைப் பெருவாரியாகத் தாங்கிவருவதோடு ஏனைய சமுகங்களின்,எழுத்தாளர்களின் படைப்புக்களையும் உள்ளடக்கங்களாகக் கொள்ளத்தவறவில்லை எனலாம். தொடர்புகளுக்கு- முஸ்லிம் மஜ்லிஸ் , யாப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை, Email- inqilaabuoj@gmail.com