பகுப்பு:தெளிவு

From நூலகம்

தெளிவு பத்திரிகை மாதம் தோறும் 2009 மார்கழியில் இருந்து வெளியானது. மாணவர்களிடையே வாசிப்பு பழக்கத்தை மேம்படுத்த வேண்டும், எழுத ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்குடன் இந்த பத்திரிகை தெஹிவளை யில் இருந்து வெளியானது. உல் நாட்டு செய்திகள், வெளிநாட்டு செய்திகள், சிந்தனை துளிகள் என்பவற்றுடன் இந்த பத்திரிகை வெளியானது.

Pages in category "தெளிவு"

The following 50 pages are in this category, out of 50 total.