பகுப்பு:புது ஊற்று

From நூலகம்

புது ஊற்று இதழ் 1996 இல் காலாண்டு இதழாக வெளிவர ஆரம்பித்தது. கல்வி பண்பாட்டு அலுவல்கள், விளையாட்டு துறை அமைச்சு வடக்கு-கிழக்கு மாகாணம் இந்த இதழை வெளியீடு செய்தது. கல்வி மற்றும் பல்துறை சார் காலாண்டு இதழாக இந்த இதழ் பரிணமித்தது.இதன் ஆசிரியராக எம்.ஐ.ஏ. ஜபார் விளங்கினார். கல்வி கற்றல் கற்பித்தல், ஆசிரியர் செயற்பாடுகள், மாணவர் கற்கும் முறைகள், தனியார் வகுப்புகள் என பல கல்வி சார் அம்சங்கள் தாங்கி இந்த இதழ் வெளியானது.

Pages in category "புது ஊற்று"

The following 4 pages are in this category, out of 4 total.