பகுப்பு:புரட்சி

From நூலகம்

புரட்சி சஞ்சிகையானது 2009 ஆம் ஆண்டுகளில் இருந்து வெளிவரத் தொடங்கியது. இதுவொரு இஸ்லாமிய பல்சுவை இதழாகும். இதன் பிரதம ஆசிரியராக அஷ்ஷெய்த் ஆதில் ஹஷன் அவர்களும், இணையாசிரியராக சகோ. இஸ்மாயில் ஸியாஜ் அவர்களும் காணப்பட்டுள்ளனர். இதனை மஜித் மர்ஸிக் மற்றும் நஜிமுதீன் ஆகியோர் வெளியிட்டுள்ளனர். இது இஸ்லாமிய சமூகம் மற்றும் மதம் சார்ந்த விடயங்களைப் பெரும்பாலும் தாங்கி வெளிவந்துள்ளது. அவ்வகையில் இதன் உள்ளடக்கங்களாக அரசியல், கலாசாரப் பகுதி, வரலாற்றுப் பகுதி, ஆரோக்கியம், தேடல், ஆங்கிலம், மங்கையர், சிந்தனை விருந்து மற்றும் சிறுவர் பகுதி ஆகிய விடங்கள் காணப்படுகின்றன.

Pages in category "புரட்சி"

This category contains only the following page.