பகுப்பு:ரோஜா

From நூலகம்

ரோஜா இதழ் காலி இல் இருந்து 1971 இல் எம்.எச்.எம். மபாஹீர் அவர்களை நிர்வாக அசிரியர்க கொண்டு வெளியானது. மாதாந்த சஞ்சிகையைக் வெளிவந்த இந்த இதழ் ஈழத்தில் சினிமா நடிகர்களை தெரிவு செய்தல், நாடக கலைஞர்களை உருவாக, மாணவர்களிடம் சிறுகதை, கட்டுரை, கவிதை எழுதுவிக்கும் ஆர்வத்தை தூண்டும் வகையான விடயங்கள் தாங்கி வெளியானது.

Pages in category "ரோஜா"

The following 2 pages are in this category, out of 2 total.