பகுப்பு:லங்கா டுடே

From நூலகம்

1998 செப்டெம்பர் மாதத்தில் இருந்து லங்கா டுடே இதழ் வெளிவர ஆரம்பித்தது. இந்த இதழை வெளியீடு செய்தது. அலியார் மவ்சூக் இதன் ஆசிரியராக இருந்தார். இந்த இதழ் மவனெல்லை இல் இருந்து வெளியானது. சிறிய பாரிய கைத்தொழில் மாத இதழாக இந்த இதழ் வெளியானது. கோழிவளர்ப்பு, வர்த்தக கைத்தொழில், வீட்டு தோட்டம் அமைதல், கடதாசியில் பொம்மை செய்தல் என பல்வேறு கைத்தொழில் முறைகளை எடுத்து விளக்கும் விடயங்கள் தாங்கி இந்த இதழ் வெளியானது.

Pages in category "லங்கா டுடே"

This category contains only the following page.