பகுப்பு பேச்சு:பிரசுரங்கள்

From நூலகம்

பிரசுரங்கள், மற்றைய நூல்வடிவங்களில் இருந்து எவ்வாறு நூலகத்தால் வேறுபடுத்தப்படுகிறது என்பதை தெளிவாக இந்தப்பகுப்பக்கத்தில் குறிப்பிடுதல் நல்லது. எடுத்துக்காட்டாக, பத்துப் பக்கங்களுக்குக் குறைவானவையும், தாளினால் அட்டையிடப்பட்டவையுமாகிய நூல்கள் :-) --மு.மயூரன் 11:25, 4 மார்ச் 2008 (MST)