பயனர் பேச்சு:Vajeevan

From நூலகம்

வருக வஜீவன். உங்கள் வரவு நல்வரவாகுக. பின்வரும் தொடுப்பில் இதுவரை கட்டுரை உருவாக்கப்படாத தொடுப்புக்கள் அனைத்தும் உள்ளன.

--கோபி 01:59, 13 பெப்ரவரி 2008 (MST)

வஜீவன், கோபி காட்டிய தொடுப்பினூடாக எல்லோரும் நகர்வதென்பது பல சிரமங்களை ஏற்படுத்தும். ஏனெனில், விக்கி பற்றிய பரிச்சயம் ஆளாக்கு மாறுபடுகின்றதாகையால், நீங்கள் 801-900 வரையான சஞ்சிகைகளுக்கான உதாரணக்கட்டுரைகளைப் போட்டுவிடவும்.

--Shaseevan

வஜீவன், இனிமேல் நீங்கள் 801-900 வரையானதைச் செய்யுங்கள். --Shaseevan

Moving pages

To rename pages, please move the pages using "Move" button which is at the bottom of every page. Sorry for using English. கோபி 02:10, 30 ஜூன் 2008 (MDT)

செக்குமாடு

நூல்கள், இதழ்களுக்கான கட்டுரைகளை உருவாக்கும் தங்கள் பணியை இலகுவாக்கி வேகத்தைக் கூட்டுமுகமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள செக்குமாடு செயலியினை கீழ்வரும் தொடுப்பில் அணுகலாம்.

http://noolaham.net/lab/maadu2/maadu2.php

கவனிக்க:

  • ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர்களோ, பகுப்புக்களோ வேறு தகவல்களோ வரும்போது ஒவ்வொன்றையும் கமா கொண்டு பிரிக்கவும். (எ. கா: கவிதை, கட்டுரை, கதை)
  • தகவல் இல்லாவிட்டால் பெட்டியை வெறுமையாக விடவும் அல்லது "-" இடவும்.


நன்றி


--மு.மயூரன் 20:35, 31 டிசம்பர் 2008 (UTC)

செக்குமாடு

நூல்கள், இதழ்களுக்கான கட்டுரைகளை உருவாக்கும் தங்கள் பணியை இலகுவாக்கி வேகத்தைக் கூட்டுமுகமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள செக்குமாடு செயலியினை கீழ்வரும் தொடுப்பில் அணுகலாம்.

http://noolaham.net/lab/maadu2/maadu2.php

கவனிக்க:

  • ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர்களோ, பகுப்புக்களோ வேறு தகவல்களோ வரும்போது ஒவ்வொன்றையும் கமா கொண்டு பிரிக்கவும். (எ. கா: கவிதை, கட்டுரை, கதை)
  • தகவல் இல்லாவிட்டால் பெட்டியை வெறுமையாக விடவும் அல்லது "-" இடவும்.


நன்றி


--மு.மயூரன் 20:36, 31 டிசம்பர் 2008 (UTC)


புதிதாக இற்றைப்படுத்தப்பட்ட செக்குமாடு செயலியினை இங்கே அணுகலாம். (bookmark செய்து வைத்திருப்பவர்கள் மாற்றிக்கொள்க)

http://noolaham.net/lab/maadu2/maadu2.php

  • பத்திரிகைகளுக்கான பகுதி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது
  • வேகம் கணிசமானளவு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • ஒரேவகை நூல், இதழ், பத்திரிகைகளுக்கு தொடர்ச்சியாக கட்டுரைகள் உருவாக்குபவர்களின் பணிச்சுமை மேலும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
  • கட்டுரையை தொகுக்க வேண்டிய பக்கத்தை செயலியிலிருந்தே அணுகலாம்.


நன்றி

--மு.மயூரன் 10:10, 3 ஜனவரி 2009 (UTC)