விபவி 2001.06-07

From நூலகம்
Revision as of 20:54, 14 February 2017 by OCRBot (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
விபவி 2001.06-07
653.JPG
Noolaham No. 653
Issue ஜூன்/ஜூலை 2001
Cycle மாதாந்தம்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 32

To Read

Contents

 • ஒரு மீசைக்காரனின் கனவு - கவிதைன் (பத்தனையூர் வே. தினகரன்)
 • தமிழர் மத்தியில் இசை வளர்த்ததும் வளர்க்க வேண்டியதும் (சி. மௌனகுரு)
 • அகாலத்தில் அவளுக்கொரு கடிதம் - கவிதை (எஸ். சித்ராஞ்ஜன்)
 • கலாசாரப் புரட்சியின் பிரதம தளபதி லூசுன்
 • அழகியல் (பேராசிரியர் ஆர். சீனிவாசன்)
 • முள்ளில் படுக்கையிட்டு - நூல் விமர்சனம் (வ. இராசையா)
 • விபவி செயற்பாடுகள்
 • எதை எழுதுவது? (சிதம்பரப்பிள்ளை சிவகுமார்)
 • காற்று (சுப்பிரமணிய பாரதியார்)
 • இலக்கியத்தில் புதுப்புனல்
 • சமாதானம் - கவிதை (மாரிமுத்து யோகராஜன்)