சம்ஸ்கிருத இலக்கணப் பயிற்சிப் புத்தகம்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக
சம்ஸ்கிருத இலக்கணப் பயிற்சிப் புத்தகம்
17005.JPG
நூலக எண் 17005
ஆசிரியர் சுப்பிரமணியன், கே.
நூல் வகை மொழியியல்
மொழி தமிழ்
வெளியீட்டாளர் ஆசீர்வாதம் அச்சகம்
வெளியீட்டாண்டு 1962
பக்கங்கள் viii+216

வாசிக்க

உள்ளடக்கம்

 • முகவுரை
 • அடக்கம்
 • சொற்கள்
 • கீழுள்ள எழுத்துக்களை அவதானிக்கவும்
 • எழுத்துக்களின் அட்டவணை
 • நிகழ்காலம்
 • ஏவல்லவினை பரஸ்மை பதம்
 • ஏவல்லவினை ஆத்மனே பதம்
 • அகர ஈற்றுச் சொற்கள்
 • வேண்டாம் வேற்றுமையுருபு ஏற்காது
 • வியங்கோள் வினை
 • வியங்கோள்வினை பரஸ்மை பதம்
 • வியங்கோள்வினை ஆத்மனே பதம்
 • இதர ஈற்றுச்சொற்கள்
 • அனத்யதன பூதகாலம்
 • பூதகாலம் ஆத்மனே பதம்
 • அனத்யன பூதகாலம்
 • ஆகார ஈகார ஈற்றுச்சொற்கள்
 • வேற்றுமையுருபு ஏற்காது
 • ஆகார ஈறு – 8 வேற்றுமைகள்
 • ஈகார ஈறு - 8 வேற்றுமைகள்
 • வினை இரட்டித்து வரும் பரோஷ பூதம்
 • அகர, ஆகார ஈற்றுச் சொற்கள் தொடர்ச்சி
 • சம்பிரசாரண பரோஷபூதம்
 • அகர ஈற்று ஆண்பாற் சொற்கள்
 • அகர ஈற்று அலிஅபாற் சொற்கள்
 • உரிச்சொற்கள்
 • யேத்வ அப்யாச லோப பரோஷபூதம்
 • அனுப்ரயோக பிரோஷ் பூதம்
 • மூன்றாம் இறந்த காலம்
 • சில மூன்றாம் இறந்தகால வினைமுற்றுச் சொற்கள்
 • முதலாம் வருங்காலம்
 • உகர ஈற்று ஆண்பால் பெண்பால் அலிபாற் சொற்கள்
 • இரண்டாம் வருங்காலம்
 • மூன்றாம் வருங்காலம்
 • ஆசிர்வாத வினை
 • ஆசிர்வாத வினை பிரதிப்பெயர்ச் சொற்கள்
 • செயற்பாட்டு வினை
 • செயற்படு பொருள் குன்றியவினை
 • முற்றுப் பெற்ற வினைகளின் மீட்டற்பயிற்சி
 • நிகழ்கால பெயர் எச்சம்
 • ஈற்றுச் சொற்கள்
 • இறந்தகால பெயர் எச்சம்
 • வருங்கால பெயர் எச்சம்
 • செயற்பாட்டு நிகழ்காலப் பெயர் எச்சம்
 • செயற்பாட்டு இறந்தகால பெயர் எச்சம்
 • செயற்பாட்டு வருங்கால பெயர் எச்சம்
 • வேற்றுயுருபு ஏற்காத இறந்தகால பெயர் எச்சம்
 • வினையெச்சம்
 • எச்சங்களின் மீட்டல் பயிற்சி
 • ஈற்றுச் சொற்கள்
 • வேற்றுமைத் தொகை
 • அன்மொழித்தொகை
 • இச்சைப்பொருள்
 • இச்சைப் பொருட்களின் பயிற்சி
 • இலக்கணம் கூறுதல்
 • சிலமுக்கியமான மெய்யெழுத்துப் புணர்ச்சிகள்