முப்பொருள் விளக்கம்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக
முப்பொருள் விளக்கம்
15169.JPG
நூலக எண் 15169
ஆசிரியர் குமாரசுவாமிக் குருக்கள், ச.‎
நூல் வகை இந்து சமயம்
மொழி தமிழ்
வெளியீட்டாளர் -
வெளியீட்டாண்டு 1969
பக்கங்கள் 147

வாசிக்க


உள்ளடக்கம்

 • பதியுண்மை
 • சொரூபலக்கணம்
 • முத்திறத்திருமேனி
 • நவந்தருபேதம்
 • சத்திபேதம்
 • அருவுருவத் திருமேனி
 • உருவத் திருமேனி
 • அங்கபேதம்
 • நீலகண்டம்
 • மகேசுர வடிவங்கள்
 • மந்திர வடிவம்
 • அட்ட மூர்த்தி
 • உலகாதீதரும் உலகரூபியும்
 • சத்திபேதம்
 • சிவபெருமானது திருவருளாலன்றிப் பிரமன் முதலியோர்க்கு ஒன்றுமாகாமை
 • சிவன் சிவனையொப்பாகான்
 • தடத்தவடிவம்
 • காரணத்திரயம்
 • பஞ்சகிருத்தியம்
 • சிவபெருமான் திரிமூர்த்தியதிபர்
 • கன்மமலபரிபாகம்
 • ஆணவமலபரிபாகம்
 • மாயாமலபரிபாகம்
 • சூக்கும பஞ்சகிருத்தியம்
 • முத்தொழில் செய்வதால் சிவபெருமான் விகாரமுறார்
 • முத்தொழிற்குச் சுதந்திரம் சிவபெருமானுக்கேயுண்டு
 • எண்குணம்
 • பசுவிலக்கணம்
 • பாசவிலக்கணம்
 • திரோதானசத்தி
 • சுத்தமாயை
 • நால்வகை வாக்கு
 • அசுத்தமாயையின் லக்கணம்
 • கன்மத்தின் இயல்பு
 • சஞ்சிதமும் பிராரத்தமும்
 • மும்மலங்களும் அநாதி
 • இருவினை விளையும் முறைமை
 • புண்ணிய பாவங்கள் வரும் வழியும் பாவம்போகும் வழியும்
 • மனம் வாக்குக் காயங்களினால் உண்டாகும் புண்ணிய பாவங்கள்
 • ஆதிதைவிகம்
 • ஆதியான்மிகம்
 • ஆதிபௌதிகம் பயந்தருதல் இன்பதுன்பங்கள் முதல்வன்
 • ஆணையால் அணையும்
 • மாயேயாம்
 • புறக்கருவிகள் அறுபது
 • மலங்களின் தொகை
 • ஆன்மா வினைப் பயனை அனுபவிக்கும் வகை
 • உடல்களின் தோற்றமும் யோனி பேதங்களின் தொகையும்
 • உயிருடற் சம்பந்தம்
 • சிவபெருமான் தநுகரணாதிகளால் மலங்கள் நீக்கியருளுவார்
 • சிவபெருமான் ஆன்மாக்களுக்கு உணர்த்தும் முறைமை
 • உணர்தலால் வரும் பயன்
 • பயன் தரும் முறை
 • எவ்வெத் தெய்வத்தை வழிபடினும் சிவபெருமானே பயன்கொடுப்பர்
 • சிவவழிபாடே சிறப்பான அறம்
 • அறமும் சிவபெருமானிடத்தில் அன்பில்லாது செய்யில் பாவமாம்
 • வீட்டடைதற்கு வழியும் உபாயமும்
 • காரியப் பிரபஞ்சம்
 • உபகரித்தற் பதியிலக்கணம்
 • ஆன்மா சதசத்து
 • சிவன் அதிசூக்குமசித்து
 • சிவபெருமான்ன் ஞானந்தந்து உணர்த்து முறை
 • பசுவர்க்கம்
 • விஞ்ஞான கலர்
 • பிரளயாகலர்
 • சகலர்
 • இருவினையொப்பு
 • மலபரிபாகம்
 • சத்திநிபாதம்
 • சத்திநிபாதமுடையார் இலக்கணம்
 • தீக்ஷையிலக்கணம்
 • அத்துவசுத்தி
 • அத்துவசுத்தியின் சிறப்பு
 • ஞானத்தைப் பெறுதற்குரிய பருவம் அடையும் முறை
 • சமயாதீதம் சைவ சித்தாந்தம்
 • வேதாகமங்களில் எல்லாச் சமய நூற்பொருளும் அடங்கிக் காணப்படும்
 • முத்திநிலை
 • உண்மை முத்தி வேதாகமங்களே சாத்திரம் சித்தாந்த சைவமே சமயம்
 • வேத சிவாகமத் தோற்றம்
 • உபதேசக் கிரமம்
 • ஆகமங்கள் தனித்தனி நான்கு பாதங்களை உடையன
 • வேதம் பொது ஆகமம் சிறப்பு
 • சித்தாந்த முத்தியே முத்தி
 • சைவ சாதனைகள்
 • சரியையின் இலக்கணமும் பயனும்
 • கிரியையின் இலக்கணமும் பயனும்
 • யோகத்தின் இலக்கணமும் பயனும்
 • ஞானத்தின் இலக்கணமும் பயனும்
 • சிவபெருமானை வழிபடும் முறைகள்
 • சிவஞானத் திறம்
 • ஞான நிட்டையாளருக்கு விதிவிலக்கும் வினையுமில்லை
 • மலரடிக்கீழ் அணைந்து நிற்போர் வகையும் நிலையும்
 • பதிஞானம் பசுஞானம் பாசஞானம்
 • பாசஞான்னத்தின் பெருமை
 • திருவடியன்பு தலைப்படு முறைமை
 • சிவோகம் பாவனையின் இயல்பும் பயனும்
 • திருவைந்தெழுத்து
 • அன்புடைமை
 • சுத்தாத்துவிதபரமுத்திநிலை
 • சிவ சின்னங்கள்
 • உருத்திராட்சம்
 • குருலிங்க சங்கமம்
"https://www.noolaham.org/wiki/index.php?title=முப்பொருள்_விளக்கம்&oldid=169578" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது