அகநூல்

From நூலகம்
அகநூல்
11191.JPG
Noolaham No. 11191
Author சிவபாதசுந்தரம், சு.
Category ஒழுக்கவியல்
Language தமிழ்
Publisher -
Edition 1935
Pages 242

To Read

இவற்றையும் பார்க்கவும்


Contents

 • முகவுறை
 • அதிகார முறை
 • அகநூல்: முதல் அதிகாரம்: பிரவேசம்
 • இரண்டாம் அதிகாரம் தேவைகள்
 • மூன்றாம் அதிகாரம்: ஊக்கங்கள்
 • ஐந்தாம் அதிகாரம்: தொழிலின் வகை
 • ஆறாம் அதிகாரம்: தொழிலின் படிமுறை
 • ஏழாம் அதிகாரம்: தொழிற்றுணிவு
 • எட்டாம் அதிகாரம்: மறைதொழில்
 • ஒன்பதாம்அதிகாரம்: தாக்கம்
 • பத்தாம் அதிகாரம்: அறிதலின் வகை
 • பதினோறாம் அதிகாரம்: தொடர்பு
 • பன்னிரண்டாம் அதிகாரம்: தொடர்புப் பொருளறிதல்
 • பதின்மூன்றாம் அதிகாரம்: கற்பனை
 • பதினான்காம் அதிகாரம்: அறிவு நிகழ்ச்சி
 • பதினைந்தாம் அதிகாரம்: தன்மையின் கூறுகள்
 • அகநூற் சொல்லகராதி