அகவிழி 2005.10 (2.14)

From நூலகம்
அகவிழி 2005.10 (2.14)
10584.JPG
Noolaham No. 10584
Issue ஒக்டோபர் 2005
Cycle மாதமொருமுறை
Editor தெ. மதுசூதனன்
Language தமிழ்
Pages 32

To Read

Contents

  • ஆசிரியரிடமிருந்து ...
  • இலங்கைப் பாடசாலைகளின் மட்டத்தில் ஏற்பட்டுவரும் "பரடைம் சிவ்ட்"
  • சமகால வாசிப்பு அதிர்வுகளும் அடுத்த காலடியும் - கலாநிதி செ. யோகராசா
  • வாசிப்புப் பழக்கத்தின் இன்றியமையாமை - கலாநிதி மா. கருணாநிதி
  • வாசிப்பும் பழக்கம் : வளர்ச்சி, தடைக்கல் எமது கல்விமுறைமை - சோ. சந்திரசேகரம்
  • நானும் சில புத்தகங்களும் - எஸ். ராமகிருஷ்ணன்
  • கல்விக் கொள்கைத் தீர்மானங்ட்களில் வாசக வட்டங்கள் வகிக்கக் கூடிய பங்கு - சாந்தி சச்சிதானந்தம்
  • புறூனரும் நவீன கல்வியும் - பேரா. சபா ஜெயராசா
  • காலநிலை மாற்றத்தின் மனிதன் மீதான தாக்கங்கள்
  • இன்றைய கல்வி நிலவரம் பற்றிய கருத்தாடல் - ச. பாஸ்கரன்