அலை 1977.12 (10)

From நூலகம்
அலை 1977.12 (10)
982.JPG
Noolaham No. 982
Issue மார்கழி 1977
Cycle இருமாத இதழ்
Editor அ. யேசுராசா
Language தமிழ்
Pages 24

To Read

Contents

  • தமிழர்களின் சுயநிர்ணய உரிமையை அங்கீகரி! பாதுகாப்பை வழங்கு!
  • நேற்றைய மாலையும் இன்றைய காலையும் (எம். ஏ. நுஃமான்)
  • துப்பாக்கி அரக்கரும் மனிதனின் விதியும் (எம். ஏ. நுஃமான்)
  • இன்று.... (ஜெயசீலன்)
  • மூன்று 'அபத்த' நாடகங்கள் (சாமுவேல் பெக்கற் - தமிழில்: ஏ. ஜே. கனகரட்னா)
  • மார்க்சீயவாதிகளும் தேசிய இனப்பிரச்சினையும் (மைக்கல் லோனி - தமிழில்: ஏ. ஜே. கனகரட்னா)
  • கோடுகளும் கோலங்களும் (மு. புஷ்பராஜன்)
  • தமிழச்சியின் கத்தி (ராஜவர்மன்)
  • இவான் பூனீனுக்கு மார்க்ஸிம் கோர்க்கியின் கடிதம் (நிழ்னி-நொவ்கொராட்)
  • பதிவுகள் (சண்முகன்)