ஆற்றல் 1999.11

From நூலகம்
ஆற்றல் 1999.11
5046.JPG
Noolaham No. 5046
Issue நவம்பர் 1999
Cycle மாதாந்தம்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 24

To Read

Contents

 • க. பொ. த. உயர் தர செய்திட்டம் - J. J. மைக்கல்
 • தமிழ் இலக்கிய வினா விடை (அண்டு 10, 11) - த. நாகேஸ்வரன்
 • கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தர)ப் மாதிரிப் பரீட்சை 1990 டிசம்பர் - T. ஜேந்திரன்
 • க. பொ. த. (சா.த) விஞ்ஞானம் - Messers J. J. Michael and Co- workers
 • பட்டினி எதிர்ப்பு (Action faim) - செல்வி சுப்பிரமணியம் கோமதி
 • மிகைக் கடத்தி (Super Conductor) - Aravinth
 • ஒழுக்காற்று (Discipline) - இ. திலகரெட்ணம்
 • வையத்தின் வரலாறு - செல்வி சயந்தி குகதாசன்
 • "வெளிவாரி விளைவுகள்" (Externalities) - ந. விஜசுந்தரம்
 • Milk of Human Kindness - Mr. V. Sivarajasingam
 • விஞ்ஞான மேதை: பெஞ்ஜமின் ஃபிறாங்கிலின் (Benjamin Franklin) - செல்வி நவ. உமாசிவதர்ஷினி
 • கிரகிப்பும் தொடர்பாடலும் - பொன் சந்திரகுலசிங்கம்
 • கவிதைகள்
 • THE SNARE - James Stephen
  • வினைத்திறன் சிறந்து வாழ்க - முருகையன்
 • பச்சை வீட்டுத் தாக்கம் GREEN HOUSE EFFECT - Miss Chandraleela Kulasegaram
 • அடுத்து வரும் மிலேனியத்தில் 3-ம் உலக நாடுகளின் கடன்கள் ரத்து? - அன்ரன் மைக்கல் தாசன் (தொகுப்பு)
 • சிறுகதை: ஊனங்கள் - குயிலி