ஈழத்தில் தமிழ் நாடகம்

From நூலகம்
ஈழத்தில் தமிழ் நாடகம்
3709.JPG
Noolaham No. 3709
Author அந்தனி ஜீவா
Category நாடகமும் அரங்கியலும்
Language தமிழ்
Publisher அகரம்
Edition 1981
Pages 42

To Read

Contents

 • முன்னீடு -- நா.வானமாமலை
 • Young Tamil Dramatist - K.S.Sivakumaran
 • ஒரு நிமிடம் - அந்தனி ஜீவா
 • நுழைவாயில்
 • உலக நாடக மேடை
 • தமிழ் நாடக மேடை
 • பல்கலைக்கழகப் பணி
 • பேராசிரியர். க.கணபதிப்பிள்ளை
 • 1956 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர்
 • பேராசிரியர் சு.வித்தியானந்தன்
 • சொர்ணலிங்கம்
 • நடிகமணி வைரமுத்து
 • நடிகவேள் லடீஸ் வீரமணி
 • தழுவல் நாடகங்கள்
 • கவிதை நாடகங்கள்
 • நாடக விழாக்கள்
 • பிற முயற்சிகள்
 • முடிவுரை
 • பின் குறிப்பு
 • Tamil Playwright