உலகத் தமிழாய்வின் தந்தை தனி நாயகம்

From நூலகம்
உலகத் தமிழாய்வின் தந்தை தனி நாயகம்
1254.JPG
Noolaham No. 1254
Author நடராசன், பி.
Category வாழ்க்கை வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher தொண்டன் வெளியீடு
Edition 1984
Pages 8

To Read

Contents

 • அனைத்துலக தமிழியலாய்வின் தந்தை: தனி நாயகம் - பி.நடராசன்
  • அடிகளார் தந்தைய?
  • திராவிடம் தோற்றது?
  • தமிழியலில் அடிகளார்
  • இயக்கமும் தமிழ்த்தூதும்
  • தமிழ் மொழியின் தனிச்சிறப்புக்கள் ஐந்து
  • தமிழியல் ஏடு
  • தமிழியல் வெளியீடுகள்
  • புத்தியக்கப் பின்னணி
  • மூன்றாண்டு முயற்சி
  • தமிழகத்தை நாடினார்
  • மலேசியா உதவுமா?
  • மீண்டும் தமிழகத்தில்
  • மீண்டும் ஒரு தோல்வி
  • தோற்றது ஏன்?
  • களத்தில் அடிகளார்
  • முன்மொழிவும் எதிர்மொழிவும்
  • பேரியக்கம் பிறந்தது
  • தனிநாயகம்
  • காப்பது கடமை
 • அடிக்குறிப்புக்கள்