எலுமிச்சை

From நூலகம்
எலுமிச்சை
2082.JPG
Noolaham No. 2082
Author -
Category வேளாண்மை
Language தமிழ்
Publisher Department of Agriculture
Trincomalee
Edition -
Pages 16

To Read

Contents

  • எலுமிச்சை
  • இடத்தெரிவு
  • எலுமிச்சை நடுகை
  • நடுகை இடைவெளி
  • பொலித்தீனை அகற்றல்
  • நடுகை
  • கத்தரித்தலும் பழக்கப்படுத்தலும்
  • நீர்ப்பாசனம்
  • பத்திரக்கலவையிடல்